0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LA POBLA DE CLARAMUNT 2020

 

 

Feu les vostres propostes per invertir una part del pressupost municipal del 2020!

Recordeu, podeu fer un màxim de 2 propostes per persona. Els criteris que han de seguir les propostes per tal de poder-se incloure en el procés són els següents:

  • Legals
  • De competència municipal
  • Amb un cost no superior als 35.000 €
  • El més concretes possible
  • Viables a nivell tècnic
  • Referides a inversions
  • Sostenibles, que es pugui assumir el cost de manteniment futur
  • Inclusives
  • Anar acompanyades de les dades del proposant

El termini per presentar propostes és el 8 de març de 2020.

Anoteu de la forma més clara i concreta possible les propostes que teniu a continuació.

Hi ha 11 preguntes en aquesta enquesta.