0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

FES LES TEVES PROPOSTES PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL MORELL 2021

 

ARRIBA LA SEGONA EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL MORELL

 

En aquesta edició les propostes les elabora la ciutadania després que la primera edició servís d'aprenentatge. 

El període per presentar les propostes és del 20 de juliol al 30 de setembre de 2020

És fonamental que les propostes segueixin una sèrie de criteris per tal que puguin formar part del procés. Alguns d’aquests criteris són prou coneguts, però d’altres hauran de ser valorats per personal municipal, donat el seu caire més tècnic. Aquests criteris són els següents:

 

  1. Correspondre als següents capítols del pressupost municipal: 
  • Capítol 4: Transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible de l’objectiu pel qual es plantegen.
  • Capítol 6: Inversions reals, on es poden incloure propostes referents a inversions com per exemple, la que va guanyar a la passada edició: “arranjament de la zona verda del costat del CAP”.
  1. No superar la partida econòmica del procés, 70.000€.
  2. Ser viables legalment i tècnicament.
  3. Ser de competència municipal.
  4. No ser exclusives.
  5. No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2021 de l’Ajuntament.
  6. Ser sostenibles en el temps, és a dir, que l’Ajuntament tingui la capacitat de mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys.
  7. Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones proposants.