0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
PERCEPCIONS SOBRE LA COMARCA

Les properes preguntes fan referència a l’economia de la seva zona, que comprèn el municipi on està establert, però també els de l’entorn.

En termes generals, com qualificaries la situació econòmica actual de la teva zona? 
Creus que la situació econòmica actual a la zona és pitjor o millor que fa un any?
I de cara al futur (a un any vista), com creus que serà la situació econòmica de la teva zona?
Algun comentari sobre les preguntes d’aquest bloc? 
Sortir i esborrar les respostes